Prisliste
Priser er inkl. mva..

                                                                                                                         
TILSTANDSRAPPORT                 

ENEBOLIG, TOMANNSBOLIG, REKKEHUS, FRITIDSBOLIG, ol.                                                   

Boenhet inntil 150  m2 BRA                                                  kr 13000,-                                            

Boenhet fra 150 m2 og inntil 220 m2 BRA                          kr 14000,-                                             

Boenhet fra 220 m2 BRA og oppover                                 kr 15000,-                                             

Tillegg for underetasje, sokkeletasje, kjeller, e.l.                  kr 1000,-

Tillegg for flere boenheter i samme bolig, per enhet          kr 1500,-


BLOKKLEILIGHETER(BORETTSLAG)

Boenhet inntil 100 m2 BRA                                                     kr 8000,-                                              

Boenhet fra 100 m2 BRA og oppover                                   kr 10000,-                                              

Fellesdeler blir ikke vurdert


VERDITAKST

ENEBOLIG, TOMANNSBOLIG, REKKEHUS, FRITIDSBOLIG, ol.

Boenhet inntil 100 m2 BRA                                                   kr 5000,-

Boenhet fra 100 m2 og inntil 200 m2 BRA                         kr 6000,-

Boenhet fra 200 m2 BRA og oppover                                 kr 7000,-

Tillegg for underetasje, sokkeletasje, kjeller, e.l.                  kr 0,-

Tillegg for flere boenheter i samme bolig, per enhet          kr 0,-

BLOKKLEILIGHETER(SAMEIE OG BORETTSLAG)

Boenhet inntil 100 m2 BRA                                                    kr 4000,-

Boenhet fra 100 m2 BRA og oppover                                  kr 4000,-

Fellesdeler blir ikke vurdert


TILLEGG TIL TILSTANDSRAPPORTER

Enkel beskrivelse av tilleggsbygning                                     kr 1000,-

Tillegg for verditakst                                                               kr 1500,-


ANDRE TILLEGG

Tillegg for energiattest                                                          kr 1000,-

Timeoppdrag                                                                         kr 1500,- per time

Km-godtgjørelse for kjøring                                       kr 2,- per km


AVBESTILLINGER

Avbestilling innen 24 timer før befaring faktureres med 50% av gjeldene pris

Avbestilling samme dag som befaring eller manglende oppmøte faktureres med fullt beløp